Forever in Blue Jeans

October 30, 2011

Ikaw Ang Aking Hantungan

Filed under: Writings — Jayson Yang @ 9:51 pm

Ikaw ang simula at ang wakas
Ikaw ang una at ang huli
Sa iyo, ako’y mahihimlay at iibig

Ikaw ang wagas at ang buhay
Ikaw ang kahapon at ang walang hanggan
Sa iyo, may laksang liwanag na kailanman ay hindi pumanaw

Ikaw ang alon at ang hiwaga
Ikaw ang takipsilim at bukang-liwayway
Sa iyo, ang daigdig ay walang katapusan

Ikaw ang una at huli
Ikaw ang wagas at ang buhay
Ikaw ang simula. Ikaw ang wakas
Sa iyo, ako’’y mahihimlay at iibig

Advertisements

Blog at WordPress.com.